Welkom bij Advocatenkantoor Neefjes

Jeugd- en familierecht

Op dit gebied gaat het over;

  • echtscheidingen;
  • verdeling Van opvoedtaken en omgangsregelingen;
  • alimentatie en bijdragen ten behoeve van de kinderen;
  • verdeling van gemeenschappen.

Op dit rechtsgebied gaat het niet alleen om echtscheidingen en alle daarmee samenhangende zaken zoals alimentatie, kinderbijdragen, omgangsregelingen en verdeling van de huwelijksgemeenschap, maar ook ondertoezichtstelling van kinderen of uit huisplaatsingen, onder bewindstelling of onder curatelestelling, en nog een veelheid van andere onderwerpen.

Combinatie van problemen

Met name bij echtscheidingen doen zich vaak een combinatie van problemen voor. Niet alleen moet worden beslist wie in de echtelijke woning mag blijven wonen, maar ook hoe de opvoeding van de kinderen verder zal verlopen nu de ouders niet meer bij elkaar wonen maar wel samen de verantwoordelijkheid blijven dragen.

Voorts moeten een groot aantal financiële kwestie worden geregeld zoals partneralimentatie of een bijdrage ten behoeve van de kinderen en voorts moet dan ook nog de huwelijksgoederengemeenschap worden verdeeld. Daarbij is deskundige begeleiding van belang van een advocaat die op al deze onderdelen thuis is en ook nog oog heeft voor fiscale consequenties van allerlei afspraken en regelingen en die op duidelijke wijze u alimentatierechten of alimentatie verplichtingen kan uitrekenen.

Deskundig advies

Op internet kunt u al veel informatie zelf bemachtigen, maar deskundige advisering bij echtscheiding blijft onontbeerlijk.

Waterlandlaan 81, 1441 RS Purmerend • tel. 0299-470030 • cneefjes@advocatenkantoorneefjes.nl • www.advocatenkantoorneefjes.nl • KvK. 37147364
De website van Advocatenkantoor Neefjes is gerealiseerd door BaseNet